Cele 9 teze

ale Psihoterapiei Pozitive

Psihoterapia Pozitivă oferă noi aspecte în înțelegerea naturii umane. Luând în considerare aspectele transculturale, nu doar oferind o bază de înțelegere a conflictelor individuale, această metodă de psihoterapie are un impact extraordinar asupra problemelor urgente ale omenirii (de ex. problema imigrației, problemele sociale ale țărilor în curs de dezvoltare, relațiile interculturale, căsătoriile transculturale, prejudecăți etc.).

1. Principiul auto-ajutorării

Cuvântul pozitiv din denumirea metodei derivă din cuvântul positum care înseamnă ceea ce este faptic și dat. Conflictele, tulburările pe care le au pacienții nu sunt singurele lucruri faptice, date. Pacientul are cu sine și capacitatea de a face față conflictelor. Pacientul suferă nu doar de tulburarea sau conflictul în sine, ci și din cauza sentimentului de lipsă de speranță pe care îl generează un diagnostic. Această parte descrisă mai sus este condiționată istoric și cultural. În cadrul Psihoterapiei Pozitive, pacientul învață să renunțe la rolul de pacient și să devină terapeut pentru sine, precum și pentru mediul din care provine.

2. Teoria microtraumelor

Această abordare se centrează pe dinamica conflictului și pe conținutul conflictelor. Experiențele traumatice cu care s-a confruntat individul de-a lungul vieții sale, zi de zi, conduc la descrierea patologiei. În paralel, Psihoterapia Pozitivă a dezvoltat un chestionar de evaluare a conținutului conflictelor. Acest chestionar poate fi aplicat individual, pacientului sau familiei. Baza teoretică a acestui instrument este reprezentată de teoria conținutului conflictului.

3. Aspectele transculturale

Cadrul transcultural este baza Psihoterapiei Pozitive și Terapiei Pozitive de Familie. Această abordare oferă posibilitatea de a analiza o persoană atât ca entitate individuală, cât și din punctul de vedere al grupului din care provine. Fiecare persoană este influențată de cadrul cultural în care a crescut. În plus, familia în care a crescut fiecare dintre noi ne influențează în modul în care percepem viața. Toate aceste influențe determină modul în care o persoană devine o entitate unică. Această unicitate poate la rândul său să determine probleme intra- și interculturale între o persoană și semenii săi.

4. Unicitatea fiecărei persoane

Terapia trebuie să ia în considerare nevoile pacientului și să se adapteze la unicitatea reprezentată de fiecare pacient în parte. Având un caracter universal, Psihoterapia Pozitivă vede boala mai mult decât o simplă trăsătura individuală. Boala reprezintă, de asemenea, calitatea relațiilor în cadrul familiei și societății de unde provine pacientul.

5. Concepte, mituri, povești orientale și înțelepciune populară

Toate acestea sunt utilizate cu scop terapeutic incluzand astfel în procesul terapeutic utilizarea intuiției și a imaginației. Poveștile, care pot fi utilizate ca mediator între terapeut și pacient, sunt un instument foarte important. Putem sugera prin intermediul lor o schimbare a poziției și a punctului de vedere ale pacientului, fără a ataca sau a devaloriza concepția și valorile care îl ghidează în viață pe pacient. Această schimbare de poziție permite, în final, pacientului să vadă că există și alte puncte de vedere legate de propria problemă, să reinterpreteze problema pe care o are și să se proiecteze în viitor ținand cont de actuala interpretare.

6. Terapia Pozitivă de Familie

Este o idee specială de abordare terapeutică a familiei. Cu toate că familia stă în cetrul atenției, terapia nu se oprește la a vedea familia ca singura unitate terapeutică. Mai mult, membrii familiei sunt văzuți atât individual, cât și împreună, luând în considerare factori sociali relevanți pentru tratament. În final, pacienții sunt încurajați să utilizeze instrumentele Psihoterapiei Pozitive pentru a da o nouă formă mediului în care conviețuiesc.

7. Terminologia

Terminologia utilizata în Psihoterapia Pozitivă a fost astfel dezvoltată încât să poată fi înțeleasă de oricine, indiferent de clasa socială, educație etc.

8. Concepția de bază

Psihoterapia Pozitiva oferă o concepție de bază pentru tratarea oricăror boli, tulburări sau conflicte.

9. Aspectele metateoretice

Psihoterapia Pozitivă oferă un concept comprehensiv conform căruia metode sș tehnici diferite de psihoterapie pot fi utilizate complementar având ca unic scop ajutorarea pacientului.