Niveluri de certificare

recunoscute de WAPP și în concordanță cu legislația națională

Curs de Bază în Psihoterapie Pozitivă (anul I)
- Consultant în Psihoterapie Pozitivă

Precondiții

- Cursul de Bază este deschis oricui este interesat de Psihoterapia Pozitivă. Trainingul familiarizează participanții cu noțiunile de bază de PPT și cu modul de utilizare a instrumentelor specifice de PPT în consiliere.
- La final, se obține „Certificat de participare la Cursul de Baza de Psihoterapie Pozitivă”, eliberat de APP.
- Participanții care întrunesc criteriile de mai jos (Examen și Certificare) pot obține certificatul WAPP de „Consultant în Psihoterapie Pozitivă”.

Durată (200 ore, minim 1 an)

- minim 5 seminarii;
24 ore/seminar;
- 30 de ore de autocunoaștere;
- 32 de ore de intervizare între seminarii.
Rapoartele de intervizare sunt completate și prezentate trainerului până la finalul anului I de formare;

- Bibliografie obligatorie:

 • Povești orientale ca instrumente de psihoterapie
 • Psihoterapia pozitivă pentru viața de zi cu zi

- La finalul primului an de formare se organizează un examen de tip colocviu (eseu și prezentare legate de dezvoltarea personală pe parcursul primului an de formare);
- Pe parcursul unei zile de seminar, numărul maxim de ore este 10 ore academice (45 min/ora de formare).

Grupul de formare și Traineri

- Numărul de participanți pentru Cursul de Bază este de minim 12 - maxim 25;
- Trainerii vor respecta curricula de formare WAPP; informații găsiți la acest link;
- Cursul de Bază poate fi condus de un Trainer pentru cursul avansat sau de un Trainer pentru cursul de bază.

Examen și Certificare

- La finalul anului I, se organizează un examen de tip colocviu ce presupune pregătirea unui eseu de autocunoaștere (de minim 5 pagini), pe baza informațiilor și tehnicilor învățate în anul I și a elementelor de dezvoltare personală dobândite pe parcursul acestei etape de formare;
- Examenul se finalizează cu diploma de „Consultant în Psihoterapie Pozitivă” pentru cei care au studii universitare în domeniul socio-uman (psihologie, medicină, psihopedagogie, asistență socială, sociologie, teologie);
- Certificatul final este eliberat de WAPP, iar cel de participare de APP;
- La finalul anului I participanții devin membri ai APP și WAPP.

Costurile de formare

- Taxa de formare este decisă de fiecare trainer în parte;
- Taxa de certificare este stabilită de WAPP și este diferită în funcție de țară; mai multe informații la acest link.

Curs Avansat în Psihoterapie Pozitivă (anul II, III & IV)
- Psihoterapeut pozitivist sub supervizare

Precondiții

- Studii superioare (cel puțin nivel BA) în domeniul socio-uman (psihologie, medicină, psihopedagogie, asistență socială, sociologie, teologie) și finalizarea cursului de bază cu certificat de „Consultant pentru Psihoterapie Pozitivă” (200 ore);
- Abilități și calități specifice unui psihoterapeut, acestea fiind evaluate de către trainer(i) în cadrul examenului de la finalul anului I.

Durată (830 ore, minim 3 ani)

- 16 seminarii;
- 24 ore/seminar;
- 608 ore de teorie;
(+150 ore supervizare anul V și VI);
- 72 de ore de intervizare între seminarii. Evaluarea intervizarilor este realizată de trainer pe baza rapoartelor de intervizare realizate de participanți;

- Bibliografie obligatorie:

 • Psihoterapia pozitivă – teorie și practică
 • Glen Gabbard – Psihiatrie psihodinamică
 • OPD 2

- Pe parcursul unei zile de seminar numărul maxim de ore este 10 ore academice (45 min/ora de formare).

Grupul de formare și Traineri

- Numărul de participanți poate fi între 12 și 25 de persoane;
- Grupul este închis, nu mai sunt acceptați membri noi după intrarea în anul II;
- Cursul Avansat este condus de minim 2 - maxim 4 traineri. Există un trainer coodonator (trainerul care conduce cele mai multe seminarii), care este responsabil de conducerea, coordonarea, susținerea grupului;
- Trainerii vor respecta curricula de formare recomandată de WAPP (informații găsiți la acest link), dar pot modela cursul și în funcție de specificul cultural și nevoile individuale ale participanților;
- Orele de autocunoaștere și supervizarea trebuie realizate de traineri diferiți.

Examen și Certificare

- Examenul presupune o parte scrisă și una orală astfel:

 1. Eseu de autocunoaștere, cel puțin 20 de pagini;
 2. Examen oral organizat de o comisie de cel puțin 2 examinatori (unul dintre ei poate fi trainerul coordonator al grupului). Examinatorul nu poate fi trainerul care a condus autocunoașterea (dacă orele de autocunoaștere au fost realizate separat de seminariile teoretice). Examenul oral constă din prezentarea eseului și examen de psihiatrie. Comisia poate adresa întrebări teoretice;
 3. Examenul oral și cel scris este necesar a fi conduse de aceiași examinatori;
 4. Participanții care îndeplinesc criteriile de mai sus și trec cu succes examenul oral și scris obțin certificat de „Psihoterapeut Pozitivist sub supervizare”;
 5. Certificatul final este eliberat de WAPP (doar celor care au taxa de membru plătită la zi), iar, pe baza acestuia, se eliberează și certificatul APP care permite participanților să obțină dreptul de liberă practică în CPR.
Costurile de formare

- Taxa de formare este decisă de fiecare trainer în parte;
- Taxa de certificare este stabilită de WAPP și este diferită în funcție de țară; mai multe informații la acest link.

Supervizarea
- etapă specifică în România, conform reglementărilor naționale în vigoare

Precondiții

- Participanții la Cursul Avansat de Psihoterapie Pozitivă, care au obținut dreptul de liberă practică în specialitatea Psihoterapie, nivel Psihoterapeut sub supervizare au nevoie să își exercite profesia într-o formă legală (cabinet individual de psihologie sau pe baza unui contract de muncă);
- Următorii minim 2 ani sau maxim 5 ani de la finalizarea formării, participanții vor participa la grupuri de supervizare pentru a întruni 150 de ore de supervizare;
- Supervizarea se realizează pe baza unui contract de supervizare semnat de supervizor, de supervizat și înregistrat la CPR;
- Trainerul coordonator al formării va oferi participanților câte un carnet de supervizare în care participanții își vor nota orele de supervizare, iar supervizorul va semna în dreptul lor;
- Supervizarea poate fi realizată de oricare dintre formatorii cu drept de supervizare, autorizați de WAPP, APP și CPR;
- Dacă participanții au și alte formări într-o școală de psihoterapie psihodinamică, pot fi recunoscute orele de supervizare din această școală (maxim 50 de ore) urmând ca restul de 100 de ore să fie realizate în metoda Psihoterapiei Pozitive.

Durată (150 ore, minim 2 ani)

- Supervizarea presupune întâlniri de grup sau individuale, minim 150 de ore în minim 2 ani sau maxim 5 ani de la finalizarea formării;
- Numărul de ore poate fi cumulat din participarea la supervizare cu diferite grupe;
- Supervizatul va prezenta cel puțin un caz pentru supervizare la fiecare grup la care participă.

Grupul de formare și Traineri

- Grupul de supervizare poate avea minim 8 - maxim 15 participanți;
- Supervizații vor avea drept de liberă practică și o formă legală de exercitare a profesiei;
- Supervizorul este recunoscut de WAPP, APP și CPR.

Examen și Certificare

- La finalul perioadei de supervizare, se organizează un examen cu prezentare de cazuri (după modelul pus la dispoziție de către trainerul care a organizat formarea);
- Sunt prezentate 5 cazuri conceptualizate conform Psihoterapiei Pozitive;
- Examenul constă în prezentarea de caz și examen de psihiatrie;
- La final, cei care îndeplinesc criteriile și trec cu succes examenul de supervizare obțin certificatul de „Psihoterapeut Pozitivist”, ceea ce le permite trecerea de treaptă în CPR la nivelul psihoterapeut autonom.

Costurile de formare

- Taxa de formare este decisă de fiecare trainer în parte.

Trainer pentru Cursul de Bază

Precondiții

- Este necesară completarea tuturor etapelor anterioare, până la nivel de Psihoterapeut Pozitivist;
- Înainte de începerea trainingului ca Trainer pentru Cursul de Bază, sunt necesare 2 scrisori de recomandare de la Traineri pentru Cursul de Bază sau Traineri pentru Cursul Avansat, care îl cunosc personal pe candidat. Scrisorile de recomandare sunt transmise către secretariatul WAPP sau către APP.

Etapa de Trainer candidat pentru Cursul de Bază

- Trainerul candidat va acompania Trainerul care conduce grupul de bază pe toată perioada Cursului de Bază (obține astfel 200 de ore de co-trainerat);
- Perioada de co-trainerat nu poate fi mai scurtă de 1 an;
- Trainerul candidat va însoți Trainerul la cursul de bază al unui singur grup, pentru a vedea dinamica de grup și, de asemenea, va participa la grupurile de autocunoaștere dacă acestea sunt organizate separat de formare;
- Pe perioada etapei de Trainer candidat, acesta va participa voluntar la grup (nu are taxă de formator);
- Trainerul este liber să accepte sau să refuze cererea de co-training a unui candidat;
- Un Curs de Bază poate avea maxim 1 trainer-candidat;
- La ultimul seminar (sau în funcție de decizia trainerului), trainerul-candidat poate conduce 1-2 secvențe de formare;
- Trainerul este responsabil de formare, pe toată perioada de desfășurare a cursului;
- La finalul perioadei de un an, trainerul va scrie o scrisoare de recomandare către WAPP și APP pentru trainerul-candidat, confirmând sau infirmând parcurgerea cu succes a acestei etape.

Cerințe

- pentru obținerea diplomei de Trainer pentru cursul de bază sunt necesare următoarele:

 • Experiență cu pacienți/clienți (individual sau de grup) de minim 1 an și 400 de ore de sesiuni de terapie după încheierea Cursului Avansat;
 • Parcurgerea etapei de supervizare și încheierea ei cu obținerea certificatului de Psihoterapeut Pozitivist;
 • Participare la minim 2 întâlniri internaționale (ITS) organizate de WAPP;
 • Participarea la cel puțin o Școală de Vară organizată de APP;
 • Cotizația WAPP și APP plătite la zi;
 • Diploma de Trainer pentru cursul de bază este eliberată de WAPP și este validă 2 ani.
Costurile diplomei

- Costurile diplomei sunt stabilite de WAPP și diferă de la o țară la alta; mai multe informații la acest link.

Trainer pentru Cursul Avansat

Precondiții

- Diploma de Trainer pentru Cursul de Bază;
- Este necesară o scrisoare de intenție cu informații despre candidat, motivația personală, experiența profesională, intenția de a organiza cursuri de formare în PPT, specificarea numelui Trainerului pentru Curs Avansat cu care va lucra candidatul. Scrisoarea va fi în Engleză și va fi transmisă către WAPP și APP;
- Candidatura pentru nivelul de Trainer pentru Cursul Avansat va fi aprobată de Boardul WAPP înainte de începerea cursului;
- Înainte de începerea cursului, candidatul are nevoie de 3 scrisori de recomandare de la Traineri pentru Cursul Avansat care au participat la formarea candidatului pe parcursul Cursului Avansat. Una dintre recomandări va fi de la Trainerul care îl acceptă pe candidat ca și trainer candidat pentru Cursul Avansat. Scrisorile de recomandare vor fi trimise către Secretariatul WAPP și către APP.

Etapa de Trainer candidat pentru Cursul Avansat

- Odată cu primirea diplomei de Trainer pentru Cursul de Bază, candidatul pentru Cursul Avansat are nevoie de experiență de training pentru cursul avansat (300 de ore de formare) și 200 de ore de participare la grupuri de autocunoaștere alături de un Trainer pentru Cursul Avansat;
- Trainerul Candidat pentru Cursul Avansat va participa, de asemenea, la cele 60 de ore de supervizare din cadrul formarii (Cursul Avansat);
- Perioada de candidatura este de minim 2 ani;
- Candidatul trebuie să însoțească un Trainer de Curs Avansat pe întreaga durată a unui grup, pentru a vedea dinamica de grup;
- Trainerul pentru Cursul Avansat este liber să accepte sau nu participarea la cursurile sale ale unui trainer candidat;
- Trainerul candidat va fi observator la primele sesiuni de training, urmând ca pe parcurs să fie implicat în conducerea unor secvențe de formare, la decizia Trainerului pentru Cursul Avansat;
- Trainerul pentru Cursul Avansat este responsabil de grupul de formare;
- Pe parcursul perioadei de candidatură, trainerul candidat lucrează voluntar (nu are taxa de training).

Cerințe

- După obținerea certificatului de Trainer pentru Cursul de Bază, Trainerul-candidat pentru Cursul Avansat va continua să aibă experiență cu aplicarea PPT în munca sa (în cabinetul individual sau în spitale, ONG-uri) cel puțin 10 ore/ săptămână;
- Va participa în mod regulat la grupuri de supervizare și/sau intervizare (cel puțin o dată pe lună);
- Va participa ca observator la cel puțin un examen de final de Curs Avansat;
- Va participa (în mod activ, cu prezentări sau conducere de workshop-uri) cel puțin la un eveniment internațional (ITS sau Congres) - o dată la 3 ani;
- Va avea taxele de membru WAPP și APP plătite la zi;
- Când perioada de candidatură este încheiată, trainerul candidat va trimite o scrisoare de confirmare către secretariatul WAPP și APP;
- Boardul WAPP va decide acceptarea sau ne-acceptarea candidatului ca Trainer pentru Cursul Avansat;
- Diploma de „Trainer pentru Cursul Avansat” este eliberată de WAPP și este valabilă 5 ani. Pe baza acestei diplome este eliberată diploma APP.

Costurile diplomei

- Costurile diplomei sunt stabilite de WAPP și diferă de la o țară la alta; mai multe informații la acest link.

Informații utile

Fiecare participant la formare devine membru al WAPP și al APP la începutul anului II de formare.

Taxa de membru se plătește anual sau în avans (cu reducere).

 • Pentru informații referitoare la costurile diplomelor, vă rugăm să vizitați acest link.
 • Pentru aplicarea ca membru al WAPP, vă rugăm să consultați site-ul WAPP la acest link.
 • Informații referitoare la cotizația de membru WAPP, găsiți la acest link .
 • Pentru înscrierea în formare, trainerul va solicita de la participanți următoarele documente:
  • Copie CI
  • Copie certificat de căsătorie (dacă numele pe diferite documente este diferit)
  • Copie diplomă de licență
  • Copie curricula de formare (dacă participantul la formare a finalizat altă facultate decât cea de Psihologie sau Medicină)
 • Pentru taxa de membru APP, vă rugăm completați fișa de înscriere în APP. Fișa este preluată de trainerul care vă formează, iar o copie este transmisă către APP.
 • Cotizația se poate plăti online sau prin transfer bancar (cont bancar: RO92 BTRL 0130 1205 9001 06XX, deschis la Banca Transilvania).

Taxele în funcție de nivelul de formare: